Algemene voorwaarden

Beste klant,
Hieronder willen wij U wijzen op onze algemene huurvoorwaarden en regels.
Deze voorwaarde zijn noodzakelijk om tot een goede verhuur te komen voor U en de gasten die na U volgen.
Ondanks alle regels hebben wij maar één doel en dat is dat U een hele fijne en onbezorgde vakantieperiode bij ons heeft!
Uiteindelijk willen we graag dat U tevreden bent over het verblijf in onze vakantiehuizen!!

Algemene huurvoorwaarden behorende bij onze vakantiehuizen:                                   

Toepassing

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen Casa Esther, Casa Arriba en Casa Bajo, gelegen op het adres:
Camino de Ardalejos 23, Alhaurin el Grande, 29120 Málaga 

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Voorwaarden van reservering, boekingen rechtstreeks via onze website:

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 2 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. 
 • Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Bij mogelijke digitale storingen als oorzaak zijn wij niet aansprakelijk, echter zullen wij onze uiterste best doen om tot een onderlinge oplossing te komen.
 • Op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd komt er tussen U en ons een overeenkomst tot stand. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Over de boeking en betaling rechtstreeks via onze website

Tijdens de COVID periode hanteren wij versoepeling van deze regels
Wij verzoeken u om 20 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken.
De andere 80 % van de totaalsom dient u uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald.
Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.

De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar bank Sabadell, Alhaurin el Grande, IBAN ES03 0081 0682 4700 0167 1077  ter name Lars ter Weele onder vermelding van uw factuurnummer.

Met het voldoen van de aanbetaling van (of de totale) huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Uiteraard zal U  voorafgaand aan dit besluit een herinnering ontvangen. 

Borgsom bij rechtstreekse boeking via onze website

De borgsom voor Casa Esther bedraagt €500,-
De Borgsom voor Casa Bajo   bedraagt €300,-
De Borgsom voor Casa Arriba bedraagt  €300,-

 • De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- bij het niet nakomen van de verplichtingen van de huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 • De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Kosten eindschoonmaak:

De kosten van de eindschoonmaak bedraagt €100,-  De eindschoonmaak vindt plaats tussen de wisselingen van verhuurders en is bedoeld om de huizen weer optimaal hygiënisch te reinigen voor onze gasten.
Omdat we geen hotelfunctie hebben zijn wij niet bevoegd om tijdens U verblijf schoonmaakwerkzaamheden te verzorgen. Bij aankomst kunt U een schoon huis en schoon opgemaakte bedden verwachten. Het beddengoed, handdoeken en keukenlinnen is inbegrepen. Het bedlinnen, de handdoeken en keukenlinnen wordt wekelijks verwisseld. Wij zullen ervoor zorg dragen dat de bedden opgemaakt zijn. Wij verwachten wel van U dat U tussendoor dagelijks zelf U bed opmaakt, het huis redelijkerwijs schoonhoudt, uw vaat / servies schoonhoudt. In de vakantiehuizen staat een wasmachine welke u voor (eigen) wasgoed.

 • Ontvangst sleutel gaat in overleg middels mail en desgewenst via whatsapp of telefoon. Bij aankomst krijgt U een rondleiding en uitleg over specifieke dingen in de woning.
 • De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel(s) is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,-
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. 
 • Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Annulering

 • Tijdens de COVID periode hanteren wij versoepeling van deze regels
 • Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
 • Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd. In geval van calamiteiten wordt, bij aanlevering bewijs, in alle redelijkheid naar een oplossing gezocht.
 • Bij annulering tot 21 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd. Uiteraard zullen wij voorafgaand proberen contact met U te leggen om de situatie eerst duidelijk te krijgen en calamiteiten uit te sluiten
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel betaalde gelden gerestitueerd.

Legitimatieplicht

Wij vragen U voor uw aankomstdatum uw legitimatie gegevens aan ons door te geven via de mail zodat wij uw verblijf kunnen melden bij de lokale autoriteit. Bij aankomst zullen we u ook vragen om een kopie van uw ID kaart of paspoort. Casa Esther behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat de privacy van gasten gewaarborgd blijft. U kunt hierover lezen bij privacy beleid op onze website

Inchecken en uitchecken

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruik maken van het vakantiehuis.
Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 11:00 uur te hebben verlaten. In overleg kan eventueel een aanpassing in de tijden gemaakt worden.

Regels vakantiehuis

 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
  Sigaretten mogen alleen gedoofd worden in asbakken. 
 • Casa Esther is een vakantiehuis en we vragen U rekening houden met de omgeving. Uiteraard is muziek draaien geen probleem maar Casa Esther is geen feesthuis en extreem geluidsoverlast wordt niet geaccepteerd.
 • Wees voorzichtig met vuur en de brandbaarheid van de natuur in verband met aanhoudende droogte en warmte!
  Buiten mag geen open vuur worden toegepast. 
 • Onze huizen zijn uitgerust met de nodige veiligheid- apparatuur en materialen zoals rookmelders, brandblussers, koolmonoxidemelders, verbandtrommel, noodverlichting. Bij calamiteiten verlaat U het pand en zorgt U eerst voor eigen veiligheid. Vervolgens neemt U altijd direct contact op met ons. In alle vakantiehuizen liggen telefoonlijsten met de belangrijkste noodnummers.
  Uiteraard verzoeken wij U ook om adequaat, verantwoord en zorgvuldig met apparatuur, gasfornuizen, kachels en dergelijke om te gaan. 
 • Gasflessen voor Casa Esther worden uitpandig achter slot en grendel bediend en beheerd. Het verwisselen van lege gasflessen naar volle gasflessen wordt door ons gedaan.
 • Geniet van het zwembad. Wees voorzichtig met de ondiepe gedeeltes. Wij adviseren U en uw medehuurders hiermee voorzichtig te zijn en bij voorkeur niet te duiken.
 • Om zorg te dragen voor een goede hygiëne van het zwembadwater en het water van de jacuzzi zullen wij in overleg met U afspreken wanneer wij onze periodieke controles en reiniging doen.
 • Voor het bewateren van de planten en bomen zullen wij in overleg met U afspraken maken zodat rekening gehouden kan worden met uw privacy.
 • Wij vragen U aandacht te hebben voor hygiëne m.b.t. etenswaar. De huizen staan op een berg middenin de natuur. Bepaalde periodes van het jaar is het raadzaam om voedsel niet te laten slingeren daar dit vele mieren aan zal trekken. 
 • Er wordt van U verwacht dat u de vuilnis tijdig wegbrengt. Aan elke weg die naar de hoofdweg(en) leidt staat onderaan de berg vuilniscontainers. Hier kan U gratis uw vuilnis storten.
  Achterlaten van vuilniszakken na uw vakantieperiode wordt met de borg verrekend met €10,- per vuilniszak.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief bedlinnengoed en keukenlinnengoed en wordt wekelijks verwisseld.
 • Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning (veeg)schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van  personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 
 • Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst. Hiervoor wordt een toeslag gerekend per persoon per nacht.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris (behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten) is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. Uiteraard zullen wij er alles aan doen dergelijke problemen zo spoedig mogelijk op te lossen door de verantwoordelijke bedrijven in te schakelen.
 • Wees voorzichtig met vuur en de brandbaarheid van de natuur in verband met aanhoudende droogte en warmte!
  Buiten mag geen open vuur worden toegepast. Dit is verboden. Onze huizen zijn uitgerust met de nodige veiligheid- apparatuur en materialen zoals rookmelders, brandblussers, koolmonoxidemelders, verbandtrommel, noodverlichting. Bij calamiteiten verlaat U het pand en zorgt U eerst voor eigen veiligheid. Vervolgens neemt U altijd direct contact op met ons. In alle vakantiehuizen liggen telefoonlijsten met de belangrijkste noodnummers.
  Uiteraard verzoeken wij U ook om adequaat, verantwoord en zorgvuldig met apparatuur, gasfornuizen, kachels en dergelijke om te gaan. Bij roekeloos, nalatigheid en schadelijk gedrag zullen wij U verantwoordelijk stellen voor de geleden schade en behouden wij het recht de huurovereenkomst per direct te beeindigen zonder aanspraak op enige restitutie van gelden.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Onze vakantiehuizen bieden gratis WIFI. Zowel binnenshuis als op het terras kunt u hier van genieten. We gaan ervan uit dat U het internet correct en met respect gebruikt. Hiermee doelen we op het illegaal materiaal down-/ uploaden of te streamen van het internet! De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Huishoudelijke verwachtingen

 • Alle servies schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Dekbedovertrekken en linnengoed verwijderen wij zelf 
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten in de periode oktober tot en met maart (‘s nachts en bij slechte weersverwachtingen zoals regen) U bent uiteraard niet volledig verantwoordelijk voor slechte weersverwachtingen. Wij zullen eventueel slecht-weer-op-komst in de gaten houden en hierop anticiperen. Wij zullen U hier altijd over inlichten en proberen dingen in overleg te doen.   
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Boekingen en annuleringen via samenwerkende boekingssites

Uiteraard kunt U ook ons vakantiehuis boeken via de samenwerkende boekingssites, Voor de voorwaarden rondom boekingen, annuleringen en betalingen, privacy beleid verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van deze sites:

 • Air BNB 
 • Homeaway
 • Tripadvisor

MENU